Proiectul ”Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030” înregistrat în Parlament

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030, elaborat de o Comisie specială a Parlamentului, a fost înregistrat de Secretariatului Legislativului și urmează a fi examinat și aprobat de deputați.

Proiectul Strategiei recunoaște necesitatea unei abordări noi, complet diferite a sectorului de irigare și, de asemenea, posibilitatea majorării suprafețelor irigate de la 50 mii ha existente în prezent până la 300 mii ha irigate în 2030, concomitent cu diversificarea și producerea culturilor strategice cu valoare adăugată, solicitate de consumatori pe piața locală si internațională. Este un proiect ambițios, pentru realizare căruia în 10 ani sunt necesare investiții totale de 2,27 mlrd euro, dar ulterior, profitul brut pe care îl va obține sectorul agricol, ca urmare a implementării Strategiei, este  estimat la 1,17 miliarde euro anual, iar numărul locurilor noi de muncă se va majora cu peste 230 mii.

Acest angajament ambițios pentru dezvoltarea sectorului de irigare va permite Republicii Moldova să dezvolte o agricultură competitivă, durabilă, adaptabilă la schimbările climatice și, respectiv, să obțină beneficii economice și sociale directe și indirecte cum ar fi: potențial de atragere a investițiilor în modernizarea agriculturii, transferului tehnologic și creșterea suprafețelor de  culturi cu valoare adăugată sporită, care se vor  mări  odată cu reabilitarea și construcția sistemelor de irigare, acordând posibilitate tuturor participanților lanțului  valoric a culturilor aferente, de a dezvolta și implementa infrastructura post-recoltare modernă și a genera noi locuri de muncă plătite decent. Într-un final, aceasta ne va permite ca agricultura să devină domeniul cel mai important pentru țară, precum și de dezvoltare a localităților rurale