Contacte

Redacţia: str. str. Puşkin 22, etajul 5 – CHIŞINĂU, MD2012,
Telefon 069918877,
IDNO 1003600035945,
E-mail olteanu1515@gmail.com
ISSN 1857-2332,
PUBLICITATE: tel. 069918877.