La Vest de Est. Treizeci de ani de Uniune Europeană

Pe 7 februarie, Uniunea Europeană și-a sărbătorit oficial cea de-a 30-a aniversare!
În această zi, în anul 1992, în orașul olandez Maastricht, 12 țări au semnat Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Maastricht a marcat crearea oficială a Uniunii Europene și a pus bazele UE, așa cum o cunoaștem astăzi, prin instituirea cetățeniei europene, a politicii externe și de securitate comune și a cooperării în domeniul justiției și al afacerilor interne. Tratatul a deschis, de asemenea, calea pentru crearea monedei euro, care își sărbătorește anul acesta cea de-a 20-a aniversare. În prezent, peste 440 de milioane de cetățeni din 27 de țări ale UE se bucură de avantajele cooperării europene.

 

Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră își reia activitățile

Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră a anunțat continuarea activităților sale în cadrul noului proiect „Consolidarea capacității OSC pentru cooperarea regională în regiunea Mării Negre”. Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană și va fi implementat de Platforma ONG din România – FOND pînă la sfîrșitul anului 2022.
Obiectivul principal este de a crește stabilitatea și prosperitatea în regiunea Mării Negre prin consolidarea cooperării regionale între organizațiile societății civile și de a oferi sprijin pentru parteneriate comune între OSC din regiune.
De mai bine de 13 ani, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră a reunit peste 1.400 de participanți din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Turcia, România și din alte țări.

 

Aplicați pentru granturi – dezvoltarea antreprenoriatului tinerilor în Parteneriatul Estic

 

Programul EU4Youth, finanțat de Uniunea Europeană, este acum deschis pentru propuneri de granturi pentru acțiuni care vizează competențele digitale ale tinerilor, dezvoltarea competențelor pentru tranziția ecologică și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și de gestionare a carierei tinerilor.
Apelul, de fapt, urmărește trei scopuri: îmbunătățirea competențelor digitale ale tinerilor dezavantajați, promovarea antreprenoriatului și sprijinirea rețelelor și a parteneriatelor aferente. Grantul poate varia între 250.000 și 300.000 de euro.

Dezvoltarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților de gestionare a carierei, cu accent pe economiile verzi și digitale și sprijin pentru crearea de rețele și parteneriate aferente. Grantul poate varia între 800.000 și 1.000.000 de euro.

 

Un an de voluntariat într-un liceu din Germania

 

Gimnaziul Salvatorkolleg, situat în orașul spa Bad Wurzach, în sudul Germaniei, invită voluntari din toate țările partenere din Est, cu cunoștințe elementare de limba germană, să participe la activitatea de zi cu zi a școlii, valabilă pentru 46 de săptămîni, între 15 septembrie 2022 și 31 iulie 2023. Voluntarii lucrează în principal în activități nonformale, organizează și petrec ateliere de artă, muzică, limbi străine și cultură. Ei sînt implicați în educația fizică și în activitățile reprezentanților studenților. Voluntarii vor fi găzduiți într-un apartament pentru doi și vor primi bani de buzunar pentru mîncare și transport local. Termenul limită de depunere a cererilor este 28 februarie.

 

Program de mobilitate pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii

 

Proiectul EU4Culture finanțat de UE anunță primul apel pentru granturi de mobilitate în sprijinul artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
Apelul este deschis pentru stagii, vizite de studiu, conferințe, dezvoltări profesionale și alte activități care promovează schimbul de cunoștințe și dialogul intercultural.
Apelul sprijină proiecte de mobilitate pe termen scurt (7-10 zile calendaristice), cu o valoare de pînă la 1.500 de euro, pe termen mediu (pînă la 5 săptămîni), cu o valoare de pînă la 3.500 de euro, și proiecte pe termen lung (pînă la 12 săptămîni), cu o valoare de pînă la 5.000 de euro.
Proiectele de mobilitate pot fi implementate între iunie 2022 și iunie 2023 în statele membre ale UE, în țările Parteneriatului Estic și în alte țări europene.
Sînt eligibili pentru a aplica artiștii sau profesioniștii din toate sectoarele culturale cu vîrsta peste 18 ani, cetățeni sau rezidenți legali în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova sau Ucraina.  Solicitanții trebuie să pregătească un plan de acțiune și bugetul pentru mobilitatea internațională, utilizînd formularul de aplicare online și să îl depună pe Portalul Goethe Application Portal (GAP).
Termenul limită pentru apelul deschis este 8 aprilie. Proiectul EU4Culture finanțat de UE este implementat de Goethe-Institut (Lead), Centrele Cehe, Institutul Cultural Danez, Institutul Francez din Georgia. EU4Culture va anunța șase apeluri pentru granturi de mobilitate între anii 2022-2024 și vor fi acordate pînă la 250 de granturi individuale.

 

UE lansează un nou program regional privind resursele de apă și datele de mediu

 

La 9 februarie, UE a lansat un nou program regional destinat redresării ecologice post-COVID-19 pentru Parteneriatul Estic – „EU4Environment – Water Resources and Environmental Data”.
Reuniunea regională de lansare a avut loc în format online și va fi urmată de o serie de reuniuni naționale cu reprezentanți ai fiecărei țări participante.
Noul program va contribui la rezistența pe termen lung a țărilor PaE la schimbările climatice, de mediu și socio-economice. Programul își propune să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea umană în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. „EU4Environment – Water Resources and Environmental Data” (EU4Environment – Resursele de apă și datele de mediu) se bazează pe succesul programelor anterioare, cum ar fi Inițiativa europeană privind apa Plus (EUWI+) și Sistemul comun de informații de mediu faza II (ENI SEIS II East).
Proiectul EUWI+ a ajutat țările să pună în aplicare acordurile existente cu UE sau să adopte treptat practicile UE de gestionare a apei în cazul în care nu există acorduri oficiale. Proiectul ENI SEIS II East a sprijinit producerea de date de mediu, indicatori și rapoarte de evaluare în domeniul biodiversității, apei, solului, deșeurilor și aerului.

 

Fundația Europeană de Formare Profesională lansează concursul Green Skills Award 2022

 

Fundația Europeană de Formare Profesională (ETF) a lansat un apel pentru exemple de bune practici privind rolul competențelor în abilitarea tranziției ecologice. Apelul, intitulat „Tranziția ecologică: educație, formare și competențe”, urmărește să colecteze istorii despre modul în care educația, formarea și dezvoltarea competențelor sprijină tranziția către economii și societăți circulare durabile, curate și neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.
Premiul mare va fi prezentat în cadrul Săptămînii Europene a Competențelor Profesionale din 2022, organizată de Comisia Europeană. Cele mai bune istorii vor fi prezentate în publicațiile și comunicările ETF. Fundația ETF va produce, de asemenea, filme de scurtmetraj cu cele mai interesante povești, dintre care unele vor fi prezentate în cadrul Săptămînii Europene a Competențelor Profesionale din 2022 și vor fi promovate pe canalele de socializare ale ETF.
Formularul de aplicare online poate fi depus în limbile engleză, franceză sau rusă pînă la data de 15 martie.

 

Cea de-a 30-a aniversare a Premiului Lorenzo Natali

Premiul Lorenzo Natali pentru mass-media, unul dintre cele mai importante premii de jurnalism din lume, și-a deschis procedura de înscriere.
Jurnaliștii pot depune o singură cerere în una dintre aceste trei categorii:

Marele Premiu: pentru un reportaj publicat de o instituție media cu sediul într-una dintre țările partenere ale Uniunii Europene.

Premiul Europa: pentru un reportaj publicat de o instituție media cu sediul în Uniunea Europeană. Premiul pentru cel mai bun jurnalist emergent: pentru un reportaj realizat de un jurnalist cu vîrsta sub 30 de ani, publicat într-un organ de presă cu sediul în Uniunea Europeană sau în una dintre țările partenere. Fiecare cîștigător va primi 10.000 de euro. Cîștigătorului categoriei Best Emerging Journalist i se va oferi, de asemenea, experiență de lucru cu un partener media.
Termenul limită de depunere a cererilor este 15 martie.
Premiul Lorenzo Natali a fost lansat de Comisia Europeană în 1992 și își sărbătorește anul acesta cea de-a 30-a aniversare. Acesta poartă numele lui Lorenzo Natali, fost comisar pentru dezvoltare și apărător ferm al libertății de exprimare, al democrației, al drepturilor omului și al dezvoltării.

 

Sursa: EU NEIGHBOURS East